Các Bí tích của Đức Kitô được giao phó cho Giáo hội

Image of Các Bí tích của Đức Kitô được giao phó cho Giáo hội
Con người luôn mang khát vọng hiểu biết về Thiên Chúa, nên các luận thuyết thần học đều hết sức quan trọng và có giá trị đối với con người. Thực vậy thế giới mặc dù đã tỏ ra muôn ngàn dấu hiệu khước từ Thiên Chúa, nhưng thực ra lại đang đi tìm kiếm Ngài bằng những đường lối bất ngờ và đang tha thiết cảm thấy cần có Người.
Tình trạng
NH01708S234.1 PH-ĐHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH01709S234.1 PH-ĐHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE12755X234.1 PH-ĐHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE12756X234.1 PH-ĐHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Các Bí tích của Đức Kitô được giao phó cho Giáo hội

Số hiệu

234.1 PH-Đ

Thông tin xuất bản

Đồng Nai : Đồng Nai.,

Mô tả vật lý

561tr ; 14.5x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

234.1

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC