Tự thuật Confession

Image of Tự thuật Confession
Thánh Augustinus là một ngôi sao sáng trên bầu trời thần học Ki-tô giáo. Ngài là một trong những giáo phụ rường cột và tư tưởng của ngài vẫn còn ảnh hưởng mãi tới nay trong thế giới Ki-tô giáo Phương Tây
Tình trạng
NH01734S248.2 AU-AHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH01735S248.2 AU-AHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE13012X248.2 AU-AHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE13013X248.2 AU-AHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Tự thuật Confession

Số hiệu

248.2 AU-A

Thông tin xuất bản

Đồng Nai : Đồng Nai.,

Mô tả vật lý

619tr ; 14.5x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

248.2

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC