Tổng luận của Thánh Tôma - Bối cảnh, cấu trúc và tiếp nhận

Image of Tổng luận của Thánh Tôma - Bối cảnh, cấu trúc và tiếp nhận
Có những tác phẩm danh tiếng đến độ người ta quên đi chính tác giả, cũng như quên cả những tác phảm khác của tác giả đó. Bộ Tổng luận Thần học là một trong những ví dụ điển hình. Chắc chắn, chúng ta biết tác phẩm này do thánh Tô-ma viết và thánh nhân sống thời Trung cổ, nhưng rất ít người trong chúng ta biết thánh nhân là ai, thánh nhân sống như thế nào và còn viết những tác phẩm nào khác nữa.
Tình trạng
HUE12805X255.23 TO-JHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE12806X255.23 TO-JHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE12807X255.23 TO-JHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
NH03253S255.23 TO-JHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03254S255.23 TO-JHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Tổng luận của Thánh Tôma - Bối cảnh, cấu trúc và tiếp nhận

Số hiệu

255.23 TO-J

Thông tin xuất bản

Học viện Đaminh : TP . Hồ Chí Minh.,

Mô tả vật lý

122tr ; 14,5x20,5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

255.23

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC