Canh tân đặc sủng - Dòng chảy ân sủng cho Giáo hội

Image of Canh tân đặc sủng - Dòng chảy ân sủng cho Giáo hội
Cuốn sách này tổng hợp một số tài liệu của Huấn quyền Giáo Hội Công Giáo, liên quan đến điều mà chúng ta thường gọi là "Canh tân Đặc sủng", bên cạnh những tài liệu của huấn quyền, cũng có một vài tài liệu khác được giới thiệu nhằm trình bày thêm về một số điểm.
Tình trạng
HUE12839X262.0017 NHIHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE12840X262.0017 NHIHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
NH03336S262.0017 NHIHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03337S262.0017 NHIHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Canh tân đặc sủng - Dòng chảy ân sủng cho Giáo hội

Số hiệu

262.0017 NHI

Thông tin xuất bản

Nhà xuất bản Tôn Giáo : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

333tr ; 13x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

262.001 7

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC