Mầu nhiệm Thánh Thể - Sự hiện diện mời gọi hiện diện

Image of Mầu nhiệm Thánh Thể - Sự hiện diện mời gọi hiện diện
Trong một thế giới, nơi sức mạnh của sự dữ muốn làm vẫn đục các tâm trí, Giáo hội không ngừng loàn báo niềm tin của mình nơi sự Hiện Diện thật sự của Đức Ki-tô trong Thánh Thể, sự hiện diện thầm lặng nhưng hữu hiệu hơn các cơn lốc hận thù và bạo lực, ngang qua đó Giáo hội mời gọi các tín hữu đi vào tring chính thảm ịch của công cuộc cứu chuộc thế giới của Đức Giê-su
Tình trạng
NH03263S234.163 JO-CHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03264S234.163 JO-CHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Mầu nhiệm Thánh Thể - Sự hiện diện mời gọi hiện diện

Số hiệu

234.163 JO-C

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

119tr ; 11.5x18.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

234.163

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC