Kinh Thánh nên cớ vấp phạm - Những lỗi Kinh Thánh và sự Linh Hứng của Thiên Chúa

Image of Kinh Thánh nên cớ vấp phạm - Những lỗi Kinh Thánh và sự Linh Hứng của Thiên Chúa
Xuyên suốt hầu hết Cực Ước, Thiên Chúa được diễn tả như một Bạo Chúa. Quả thật, Cựu Ước có rất nhiều trường hợp trong đó Thiên Chúa được miêu tả là đã gây ra cái chết cho một cá nhân hoặc thậm chí cho một nhóm người vì những lỗi lầm khác nhau. Thật không may, những câu chuyện đó được hầu hết mọi người đọc Kinh Thánh đánh giá dựa trên bề mặt, họ giải thích chúng theo nghĩa đen, nghĩa là mô tả những diễn biến thật sự trái ngược với cách giải thích chủ quan của các tác giả viết Kinh Thánh về những diễn biến đó.
Tình trạng
NH03315S222.116 GU-NHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03316S222.116 GU-NHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Kinh Thánh nên cớ vấp phạm - Những lỗi Kinh Thánh và sự Linh Hứng của Thiên Chúa

Số hiệu

222.116 GU-N

Thông tin xuất bản

Nxb Đồng Nai : Đồng Nai.,

Mô tả vật lý

395tr ; 14.5x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

222.116

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC