Vài suy tư về Triết lý đào tạo đồng hành từ cái nhìn thực tiễn

Image of Vài suy tư về Triết lý đào tạo đồng hành từ cái nhìn thực tiễn
Triết lý đào tạo đồng hành muốn chỉ cho ta những biến động cõi sâu thẳm lòng ta, cái bất tất và cái tuyệt đối. Triết lý đào tạo đồng hành nhắc nhở ta nghệ thuật "cởi dép" khi bước vào cung thánh các tâm hồn.... để thầy trò, đôi bên, tự thụ cảm những cái thật cái đẹp và cái lành của người kia cho đời mình.
Tình trạng
NH03319S253.07 MARTHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03348S253.07 MARTHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03430S253.07 MARTHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Vài suy tư về Triết lý đào tạo đồng hành từ cái nhìn thực tiễn

Số hiệu

253.07 MART

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

334tr ; 14.5x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

253.07

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC