Cuộc thương khó của Đức Giêsu thành Nazareth

Image of Cuộc thương khó của Đức Giêsu thành Nazareth
Cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô được xem là trọng tâm phụng vụ Ki-tô giáo trong Tuần Thánh. Trong tuần này, chúng ta lần lượt đọc các bài Thương khó của Chúa Giê-su. Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su bắt đầu từ 18 giờ chiều ngày thứ Năm và kéo dài đến trước 18 giờ chiều ngày thứ Sáu.
Tình trạng
NH03462S232.17 NG-THVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03463S232.17 NG-THVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Cuộc thương khó của Đức Giêsu thành Nazareth

Số hiệu

232.17 NG-T

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

134tr ; 13x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

232.17

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC