Sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa - 365 ngày với thánh Faustina

Image of Sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa - 365 ngày với thánh Faustina
Thời đại chúng ta đang sống là một thời đại đang gia tăng bạo lực, hỗn loan, thất vọng và cô lập nội tâm. Con người thời nay được kết nối thông qua các phương tiện giao tiếp hiện đại, qua các tiêu đề hàng ngày và mạng truyền thông xã hội.
Tình trạng
NH03466S231.1 TH-JHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03467S231.1 TH-JHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa - 365 ngày với thánh Faustina

Số hiệu

231.1 TH-J

Thông tin xuất bản

Nxb Đồng Nai : Đồng Nai.,

Mô tả vật lý

615tr ; 15.5x23.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

231.1

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC