[eBook] Nguồn gốc dân tộc Việt Nam

Image of [eBook] Nguồn gốc dân tộc Việt Nam
Nhưng tôi xin nói trước rằng đây chỉ là một quyển sách phổ thông, rất phổ thông, cho nên tôi nhất thiết tránh những chi tiết rườm rà, tránh không viện dẫn thư tịch, mà cũng không thể trưng dẫn chứng minh và biện giải những vấn đề cần thảo luận, chỉ trích những điều đại cương và những điều kết luận trọng yếu mà trực thuật để độc giả có thể xem qua và nhận thấy ngay con đường hình thành của dân tộc và văn hóa Việt-nam ở đời xưa. Tôi lại phải xin các nhà sử-học chuyên môn lượng xét cho rằng vì những điều kiện xuất bản chưa thuận tiện nên tôi không thể đem những chủ-trương riêng ra chất chính cùng các ngài trước khi trình bày công chúng. Tôi biết làm như thế là đắc tội với các ngài nhiều lắm, chỉ xin bày tỏ hai lẽ sau này để mong các ngài lượng thứ cho.

1. Về phương diện chủ quan, thì tôi tự xét là đã gắng sức dùng hết những tài liệu mà ở trong phạm vi nhỏ hẹp của tôi bây giờ tôi có thể tìm được.

2. Về phương diện khách quan thì tôi thấy từ trước đến nay chưa có một tác phẩm nào cấp cho người ta một ý thức rõ ràng quán xuyến và khoa học về nguồn gốc của dân tộc ta để xóa bỏ những điều mê tín đối với nguồn gốc Tiên Rồng, khiến người ta nhất là thanh niên, thấy rằng cái nguồn gốc chân thực và tầm thường cũng đủ khiến ta tự tin hơn cái nguồn gốc thần bí được.
Đó là những lẽ khiến tôi không ngại viết tập sách này. Tôi xin thú thực rằng cái hy vọng của tôi ở đây chỉ là mong khêu gợi được chút ít hứng thú của các bạn thanh niên đối với sự nghiên cứu cổ-sử, nói chung là lịch sử nước nhà và mong reo được vào lòng những độc giả của tôi một chút ít tự tin đối với giống nòi và tổ quốc. Nếu các nhà sử học chuyên môn thấy trong sách nhỏ này có điều gì không hợp với chủ trương của các ngài thì tôi rất mong rằng sẽ có được cơ hội thuận tiện để thảo luận rộng rãi về các vấn-đề trọng yếu thuộc về cổ sử nước ta mà tôi tưởng rằng từ trước đến nay chưa có vấn đề nào có thể xem là giải quyết xong rồi.
No copy data
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

[eBook] Nguồn gốc dân tộc Việt Nam

Số hiệu

-

Thông tin xuất bản

Thế giới : .,

Mô tả vật lý

84tr

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

NONE

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

900 - Địa lý / lịch sử

Loại phương tiện

eBook

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế
Tệp tin đính kèm

Search Cluster

Generating search cluster...

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC