Cơ sở văn hóa Việt Nam

Image of Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tình trạng
HUE04823X306.085HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE12841X306.085HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Số hiệu

306.085

Thông tin xuất bản

Nxb Giáo dục : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

288tr ; 15x20cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

306.085

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

300 - Khoa học xã hội

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

7

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC