Vì một sinh thái học nhân bản

No image available for this title
Tình trạng
A00422V262.137HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
A00423V262.137HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE12618X262.137HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Vì một sinh thái học nhân bản

Số hiệu

262.137

Thông tin xuất bản

Tôn Giáo : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

235tr ; 14,5x20,5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

978-604-61-4150-1

Số phân loại

262.137

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC