Mầu nhiệm Đức Maria - Đề cương của Thánh Mẫu Học

Image of Mầu nhiệm Đức Maria - Đề cương của Thánh Mẫu Học
Nền tảng của Thánh Mẫu hệ tại việc Đức Maria đã tích cực tự do và đáp lại ý muốn của Thiên Chúa trong việc cưu mang, hạ sinh Đức Giê-su và sẵn sàng tham dự vào cuộc khổ nạn của Người để trở thành biểu tượng của Hội Thánh với tư cách là E-và mới...
Tình trạng
HUE09714X232.91HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
NH00743S232.91 FA-DHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Mầu nhiệm Đức Maria - Đề cương của Thánh Mẫu Học

Số hiệu

232.91 FA-D

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

434tr ; 14,5x20,5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

978-604-61-5111-1

Số phân loại

232.91

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Homepage Library - HvTT