Nhập môn Lịch sử Giáo hội

Image of Nhập môn Lịch sử Giáo hội
"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Và Chúa Thánh Thần". Đó là lệnh truyền của một Con Người xuất thân từ điểm giao thoa của ba nền văn hóa lớn Latinh, Hy Lạp và Do Thái...
Tình trạng
HUE11941X270HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE11942X270HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE11943X270HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
NH01613S270 TO-PHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH01614S270 TO-PHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Nhập môn Lịch sử Giáo hội

Số hiệu

270 TO-P

Thông tin xuất bản

Học Viện Đa minh : .,

Mô tả vật lý

321tr ; 16x24cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

270

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC