Chúng ta có thể học gì từ Phương Đông

Image of Chúng ta có thể học gì từ Phương Đông
Đông Phương là nơi cội nguồn tôn giáo xuất hiện, kể cả Ki-tô giáo. nơi mà Tông huấn Giáo hội tại Á châu nói: "Là nơi quý trọng sự thing lặng và chiêm niệm, sống giản dị và hòa hợp, siêu thoát, bất bạo động, có kỷ luật, sống thanh đạm, khát khao học hỏi và tìm tòi sự minh triết. Bằng nỗ lực và nghiên cứu của mình, tác giả đã giúp mỗi người chúng ta cảm nghiệm đười chiều sâu của Tin Mừng được thể hiện qua các nền văn hóa phương Đông và thậm chí cả cách biểu đạt của tôn giáo như Ấn giáo và Phật giáo.
Tình trạng
NH00692S271.82HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH00693S271.82HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE13153X271.82HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Chúng ta có thể học gì từ Phương Đông

Số hiệu

271.82

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : .,

Mô tả vật lý

205tr ; 14x22cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

271.82

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC