Chúa hoặc không - Đối thoại đức tin

Image of Chúa hoặc không - Đối thoại đức tin
Bởi vì con người thế gian muốn thay đổi chỗ của mình, số phận của mình, các thần tượng của mình, và thay đổi luôn mãi, nên các bạn hữu của Thiên Chúa phải ở yên tại vị nơi Chúa đã đặt mình. Thực vậy, giữa các bạn của Thiên chúa và thế gian, có sự trái ngược và cự tuyệt dứt khoát. Điều người này chọn, người khác lại bỏ. Nếu không, sẽ chẳng có hai phe, mà chỉ có một: thế gian.
Tình trạng
NH00695S263.9HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE12713X263.9HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Chúa hoặc không - Đối thoại đức tin

Số hiệu

263.9

Thông tin xuất bản

Arthème Fayard : .,

Mô tả vật lý

516tr ; 15x22cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

263.9

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC