Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công Giáo

Image of Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công Giáo
Bạn sẽ đến gặp gỡ Kinh Thánh trong ánh sáng hoàn toàn mới, và nhờ sự khôn ngoan và thấu hiểu tường tận hơn bạn sẽ thấy mình muốn đọc Kinh Thánh suốt đời còn lại của bạn....
Tình trạng
G00151L220.095HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
G00152L220.095HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE12660X220.095HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Những điều căn bản về Kinh Thánh cho người Công Giáo

Số hiệu

220.095

Thông tin xuất bản

Đồng Nai : .,

Mô tả vật lý

239tr ; 14.5x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

220.095

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Homepage Library - HvTT