Thần bí và ngôn sứ - Truyền thống Đa Minh

Image of Thần bí và ngôn sứ - Truyền thống Đa Minh
Tác phẩm này nằm trong loạt sách "Traditions of Christian Spirituality", nhằm giới thiệu vắn tắt những truyền thống tâm linh Ki-tô giáo...
Tình trạng
NH02872S255.21 WO-RHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH02873S255.21 WO-RHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Thần bí và ngôn sứ - Truyền thống Đa Minh

Số hiệu

255.21 WO-R

Thông tin xuất bản

Học viện Đaminh : .,

Mô tả vật lý

230tr ; 14.5x20cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

255.21

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC