Luca Tin mừng của niềm vui

Image of Luca Tin mừng của niềm vui
Đây là cuốn sách giúp độc giả nếm cảm một tác phẩm tuyệt vời trình bày về Tin Mừng Luca. Tác giải không chú giải Tin Mừng theo trình tự, chỉ có king Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria ở chương 4 được viết theo phương pháp này, nhưng đầy ắp những ý tưởng thật tuyệt diệu....
Tình trạng
A01768V226.4HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
A01769V226.4HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Luca Tin mừng của niềm vui

Số hiệu

226.4

Thông tin xuất bản

Đồng Nai : .,

Mô tả vật lý

287tr; 14,5x20,5 cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

226.4

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Homepage Library - HvTT