Lương thực hằng ngày

Image of Lương thực hằng ngày
Lương thực hằng ngày là một bản toát lược giáo lý về đời sống tâm linh được trình bày hết sức đơn giản và có thứ tự để dẫn đưa mọi người đến với một kiến thức và thực hành các nguyên tắc của đời sống tâm linh. Bao gồm 3 phần: Thanh đạo - Sửa đổi các điều bị biến dạng bởi tội lỗi trong tâm hồn mình; Minh đạo - Thay đổi các điều được sửa đổi rập theo khuôn mẫu Đức Ki-tô ; Hiệp đạo - Biến đổi các điều đã rập khuôn theo mẫu Đức Ki-tô để đồng hình đồng dạng nên một với Thiên Chúa.
Tình trạng
NH00792S248.32 PA-AHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE12753X248.32 PA-AHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Lương thực hằng ngày

Số hiệu

248.32 PA-A

Thông tin xuất bản

Đồng Nai : Đồng Nai.,

Mô tả vật lý

535tr ; 14.5x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

248.32

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC