Liên kết Kitô giáo

Image of Liên kết Kitô giáo
Cuốn sách bày tỏ niềm xác tín rằng Ki-tô giáo mang đến một kinh nghiệm sâu sắc nhất. Đó là kinh nghiệm mà Thiên Chúa mời gọi con người đạt tới. Kinh nghiệm Ki-tô giáo bao gồm ý nghĩa và sự thật, hy vọng và tình yêu, đau khổ và vui mừng. Nó là muôn vàn con người khác nhau được con người thuộc mọi tầng lớp và chủng tộc đi qua....
Tình trạng
NH00806S291.4 RO-LHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Liên kết Kitô giáo

Số hiệu

291.4 RO-L

Thông tin xuất bản

Đồng Nai : Đồng Nai.,

Mô tả vật lý

2021tr ; 14.5x20.5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

291.4

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC