Thiên Chúa và trần thế

Image of Thiên Chúa và trần thế
Sau khi chúng tôi cùng Đức hồng y Ratzinger cho xuất bản cuốn "Muối cho đời", nhiều người nhờ đó tiếp cận được với một đề tài mà xưa nay họ đã không tìm ra lối vào. Chưa bao giờ như lúc này, người ta nói nhiều tới chữ Thiên Chúa, nhưng thực tình có ai hiểu chi về Ngài, hiểu chi về tôn giáo...
Tình trạng
NH00853S230.04 RA-JHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH00854S230.04 RA-JHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH03439S230.04 RA-JHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Thiên Chúa và trần thế

Số hiệu

230.04 RA-J

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : .,

Mô tả vật lý

471tr ; 14,5x20,5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

230.04

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC