Ánh sáng thế gian - Giáo chủ, Giáo hội và những dấu chỉ thời đại

Image of Ánh sáng thế gian - Giáo chủ, Giáo hội và những dấu chỉ thời đại
Tôi đã hai lần được phòng vấn Hồng y Joseph Ratzinger trong nhiều ngày, khi ngài còn là trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Quan điểm của ngài: Giáo hội không được tự giấu mình, đức tin phải được giải thích và đức tin có thể giải thích được, là vì nó hợp với lý trí.
Tình trạng
NH00859S262.1 BI-ĐHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
NH00860S262.1 BI-ĐHVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE13010X262.1 BI-ĐHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE13011X262.1 BI-ĐHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Ánh sáng thế gian - Giáo chủ, Giáo hội và những dấu chỉ thời đại

Số hiệu

262.1 BI-Đ

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : Hà Nội..,

Mô tả vật lý

274tr ; 14,5x20,5cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

262.1

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC