Đức Giêsu ở Nazareth (Trọn bộ)

Image of Đức Giêsu ở Nazareth (Trọn bộ)
Tình trạng
NH00882S232.1 RA-JHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
NH00883S232.1 RA-JHVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Đức Giêsu ở Nazareth (Trọn bộ)

Số hiệu

232.1 RA-J

Thông tin xuất bản

NXB Tôn giáo : Ha noi.,

Mô tả vật lý

876 tr ; 15x23cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

-

Số phân loại

232.1

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

200 - Tôn giáo

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC